นาโนเทคต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

(29 ตุลาคม 2562) นาโนเทค สวทช. นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การต้อนรับในครั้งนี้ นาโนเทค สวทช. นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือผลงานวิจัยที่มาจากความต้องการของผู้ประกอบในภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและวัสดุ และการท่องเที่ยว สำหรับ นาโนเทค สวทช. ได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยถึง 3 จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) งานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโน หรือนาโนเอ็นแคปซูลเลชั่น โดยสามารถยกระดับการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในระดับ Pilot Scale การพัฒนาวัสดุตอบสนองระดับนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุดตรวจโรคต่างๆ […]

‘นาโนเทค’ โชว์ศักยภาพสารสกัดสมุนไพรไทยในงาน COSME 360 ํ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ 2 งานวิจัยสารสกัดสมุนไพรไทย ทั้งสารสกัดกระชายดำภายใต้ชื่อ BG139 และสารสกัดบัวบก-ใบหมี่ภายใต้ชื่อ Litzella อวดโฉมในงาน COSME 360 ํ ที่ฝรั่งเศส หวังต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอางเชิงพาณิชย์ กรุยทางสู่ ‘ไทย คอสเมโพลิส’ (Thai Cosmepolis) ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านเครื่องสำอางในระดับโลก   ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า นาโนเทค โดยโปรแกรมกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายด้านเวชสำอาง (TDG: Cosmeceuticals) พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Cosmetic 360 ํ ในฐานะทีมประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “High Quality Natural Ingredients from Thailand, Biodiversity Hub of Asia” เพื่อนำเสนอขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติของไทยในการวิจัยและพัฒนา แสดงให้เห็นความสำคัญและการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรม […]

นาโนเทค’ สวทช. อว. ส่งมอบมุ้งฆ่ายุงนาโนช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ

นาโนเทค’ สวทช. อว. ส่งมอบมุ้งฆ่ายุงนาโนช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ (6 ตุลาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ…เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอุทกภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนหลายพันครัวเรือนต้องเผชิญกับความสูญเสีย แม้ระดับน้ำจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือและการฟื้นฟู ทั้งนี้ อว. ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ โดยจัดทำ “โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำทีมโดย นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในการนี้ […]

นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี

นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี (7-8 ตุลาคม 2562) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ทางด้าน Nanostructured and Responsive Soft Material: Molecular Design, Synthesis, Characterization ที่จัดโดยสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck ณ เมืองไมนทซ์ เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ “Building block molecular engineering” และ “Surface Nano-Architecture”, เพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนาในระดับสากลผ่านงานวิจัย นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ด้วย โดยนาโนเทค […]

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พัฒนาแชมพูใบหมี่แก้ผมร่วง นักวิจัยนาโนเทคต่อยอดศึกษาเชิงลึกพบ สารสกัดใบหมี่ช่วยกระตุ้นรากผม ในขณะที่ใบบัวบกช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง พร้อมพัฒนาระบบห่อหุ้มที่ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสกัด และพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพเชิงเคมี เอื้อต่อการขึ้นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ในอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาต้นแบบ “แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค” เป็นโชว์เคสรอถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เจาะกลุ่มคนผมร่วง ผมบาง ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากการศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหมี่ ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ทั่วไปในการผลิตแชมพูของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า สารสกัดใบหมี่มีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม นอกจากนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการผมร่วงอาจมาจากการอักเสบของหนังศีรษะ ดังนั้นการนำสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของผิวหนัง เช่น ใบบัวบก มาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สำหรับผม จึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง “แม้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยจะมีคุณสมบัติที่ดีมาก แต่ปัญหาของการทำผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความไม่เสถียรของสารสกัด ทำให้เกิดการตกตะกอน เปลี่ยนสี หลังจากการผลิต รวมถึงอาจติดเชื้อ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย” ดร.มัตถกากล่าว โครงการวิจัย “อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” จึงเกิดขึ้น โดย ดร.มัตถกาและทีมวิจัยของนาโนเทค พัฒนาอนุภาคลิโพนิโอโซมของสารสกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก […]

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม นักวิจัยนาโนเทคพัฒนากระบวนการกักเก็บสารสกัดถั่งเช่า นำส่งเป้าหมาย เพิ่มการดูดซึมได้ 3-4 เท่าตัวในระดับห้องปฏิบัติการ หวังปูทางสู่อุตสาหกรรมอาหารเสริม ตอบเทรนด์โลกเรื่องสุขภาพ หวังผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคฯ พร้อมเดินหน้าอัพสเกลสู่เชิงพาณิชย์ “ตัวนำส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสำหรับสารสกัดถั่งเช่า” เป็นผลงานของ ดร.คทาวุธ นามดี นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาขึ้นจากการมองเห็นโอกาสของสารสกัดถั่งเช่าที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่มีนวัตกรรมที่เพิ่มคุณสมบัติให้สมุนไพรตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นเท่าใดนัก ดร.คทาวุธ ชี้ว่า สารสกัดถั่งเช่ามีความท้าทายหลักในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรละลายน้ำยาก ดูดซึมได้น้อย ทำให้สารสกัดราคาแพงนี้ ต้องใช้ในปริมาณมากจึงจะได้ประสิทธิภาพที่สูง จึงพัฒนากระบวนการนำส่งสารสกัดถั่งเช่าให้ไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร แต่ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก ที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุด กระบวนการวิจัย เริ่มจากการประดิษฐ์ตัวนำส่งสารคอร์ไดซิปินหรือสารสกัดถั่งเช่า โดยสังเคราะห์เป็นไมโครเอนแคปซูเลชันที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสาร และมีความคงทนเมื่ออยู่ในสภาวะกรดหรือมีสภาวะเสมือนในกระเพาะอาหาร และสามารถปลดปล่อยไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดถั่งเช่าเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นหรือมีสภาวะเสมือนในลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเป้าหมาย “โดยปกติแล้ว สารสกัดถั่งเช่าจะดูดซึมได้น้อยเพียง 5-10% เนื่องจากกระบวนการนำส่งในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในกระเพาะอาหาร แต่เมื่อใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยใช้การกักเก็บสารออกฤทธิ์เอาไว้ และปลดปล่อยในจุดที่ดูดซึมได้ดีที่สุดอย่างลำไส้เล็ก ทำให้ศักยภาพการดูดซึมเพิ่มเป็น 30-40%” นักวิจัยนาโนเทคกล่าว ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช่า อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดเจลขาวขุ่น ขนาดไมโครเมตร ใช้เทคนิคกักเก็บสารระดับนาโนและไมโคร […]

สมุนไพรไทยไซส์นาโน ตัวช่วยลดสิว

สมุนไพรไทยไซส์นาโน” ตัวช่วยลดสิว  นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาอนุภาคนาโน เป็นตัวช่วยกักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างบัวบก มังคุด กานพลู ที่ช่วยลดอักเสบ รอยดำ พร้อมนำส่งสู่ชั้นผิวหนัง ต่อยอดพัฒนาตำรับเวชสำอางสู้สิว           ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะตัว ทำให้แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสมุนไพรทั้งในรูปของสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ำมันหอมระเหยเข้มข้น ที่มีการนำมาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบำบัดและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา รวมถึงการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงทีความจำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ งานวิจัย “อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง” จึงเกิดขึ้นโดย ดร.สุวิมลและทีมวิจัยนาโนเทค มองเห็นโอกาสของสารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน้ำมันกานพลู ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ อนุภาคดังกล่าวมีขนาดอยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร อีกทั้งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติดังกล่าว คือ การลดการเกิดรอยดำ ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาไดโคลฟีแนก รวมถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง […]

นักวิจัยนาโนเทคนำเสนอนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตฯ เครื่องสำอาง

   นักวิจัยนาโนเทคนำเสนอนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตฯ เครื่องสำอาง (20 กย. 2562) ดร. สุวิมล สุรัสโม และดร. ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำเสนอความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในงานสัมมนา 2nd BBAB Supply Chain Conference ภายในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok   “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีการกักเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพร” โดย ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยกลุ่มวิจัยห่อหุ้มระดับนาโน นาโนเทค ให้ภาพของแนวโน้มการใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรในผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อชะลอวัย เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันรังสียูวี เป็นต้น หรือเวชสำอาง หรือ Cosmeceuticals ที่นิยมใช้สารสกัดสมุนไพร หรือใช้สมุนไพรมากกว่า 1 ตัว เพื่อเสริมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มชะลอวัย ลดเลือนริ้วรอย ทำให้สมุนไพร และสารสกัดสมุนไพรมีบทบาทอย่างมาก อย่างไรก็ดี […]

นาโนเทคจับมือเอกชนเกาหลีวิจัยเครื่องสำอาง

   ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับนายเมียง ซัม พัค หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมบริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเวชสำอางระดับอุตสาหกรรมในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและส่งต่อสู่ตลาดอุตสาหกรรมเวชสำอางระดับโลก   โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในครั้งนี้ นำโดย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทค ที่มุ่งเป้าไปยังการพัฒนาเวชสำอางด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรเขตร้อนจากทั้งไทยและเกาหลี   โดยคาดหวังว่าจะเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในระดับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนำผลงานวิจัยอนุภาคนาโนสมุนไพรชนิดต่างๆ ของนาโนเทคไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป  

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายในเป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [PDF] ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [PDF] [DOC] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144 หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021 […]

1 2 3 6