ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Vacuum Mixer Capacity 100L จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศร่างตั้งแต่วันที่ 4-9 พ.ย.58 เอกสารแนบดังนี้ เอกสารประกาศ : ANN VAC TOR: TOR VAC ราคากลาง : Price เอกสารประกวดราคา: BID VAC

1 2 3 56