“ชุดตรวจสำไส้อักเสบ-ไข้หัดสุนัขความไวสูง” นวัตกรรมตอบเทรนด์สัตว์เลี้ยง

นักวิจัยนาโนเทค รับโจทย์เอกชนใช้เทคโนโลยีนาโน พัฒนา 2 ชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับไข้หัดสุนัข และโรคลำไส้อักเสบ ชูจุดเด่นเรื่องความไวสูง ตรวจได้แม้เชื้อน้อย ลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยง ลดการนำชุดตรวจราคาสูงจากต่างประเทศ ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์ จากทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมีความต้องการและการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากไลฟ์สไตล์ของคนโดยเฉพาะคนเมืองที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นสุนัข หรือแมว ทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมที่จะตอบความต้องการของเจ้าของ “เราได้รับโจทย์จากภาคเอกชนคือ บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ในเครือ สมาร์ทเว็ท กรุ๊ป เพื่อพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วซึ่งมีความไวในการตรวจวัดสูงสำหรับวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุนัขเสียชีวิต นำร่องใน 2 โรค ได้แก่ โรคไข้หัดสุนัข และ โรคลำไส้อักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ต้องทำได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เทียบเคียงวิธีมาตรฐานหรือชุดตรวจของต่างประเทศ” ดร. วีรกัญญากล่าว โรคไข้หัดสุนัข เกิดจาการติดเชื้อ Canine Distemper virus ในขณะที่โรคลำไส้อักเสบมักจะเกิดจากเชื้อไวรัส 3 […]

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พัฒนาแชมพูใบหมี่แก้ผมร่วง นักวิจัยนาโนเทคต่อยอดศึกษาเชิงลึกพบ สารสกัดใบหมี่ช่วยกระตุ้นรากผม ในขณะที่ใบบัวบกช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง พร้อมพัฒนาระบบห่อหุ้มที่ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสกัด และพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพเชิงเคมี เอื้อต่อการขึ้นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ในอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาต้นแบบ “แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค” เป็นโชว์เคสรอถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เจาะกลุ่มคนผมร่วง ผมบาง ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากการศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหมี่ ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ทั่วไปในการผลิตแชมพูของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า สารสกัดใบหมี่มีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม นอกจากนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการผมร่วงอาจมาจากการอักเสบของหนังศีรษะ ดังนั้นการนำสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของผิวหนัง เช่น ใบบัวบก มาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สำหรับผม จึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง “แม้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยจะมีคุณสมบัติที่ดีมาก แต่ปัญหาของการทำผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความไม่เสถียรของสารสกัด ทำให้เกิดการตกตะกอน เปลี่ยนสี หลังจากการผลิต รวมถึงอาจติดเชื้อ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย” ดร.มัตถกากล่าว โครงการวิจัย “อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” จึงเกิดขึ้น โดย ดร.มัตถกาและทีมวิจัยของนาโนเทค พัฒนาอนุภาคลิโพนิโอโซมของสารสกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก […]

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม นักวิจัยนาโนเทคพัฒนากระบวนการกักเก็บสารสกัดถั่งเช่า นำส่งเป้าหมาย เพิ่มการดูดซึมได้ 3-4 เท่าตัวในระดับห้องปฏิบัติการ หวังปูทางสู่อุตสาหกรรมอาหารเสริม ตอบเทรนด์โลกเรื่องสุขภาพ หวังผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคฯ พร้อมเดินหน้าอัพสเกลสู่เชิงพาณิชย์ “ตัวนำส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสำหรับสารสกัดถั่งเช่า” เป็นผลงานของ ดร.คทาวุธ นามดี นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาขึ้นจากการมองเห็นโอกาสของสารสกัดถั่งเช่าที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่มีนวัตกรรมที่เพิ่มคุณสมบัติให้สมุนไพรตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นเท่าใดนัก ดร.คทาวุธ ชี้ว่า สารสกัดถั่งเช่ามีความท้าทายหลักในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรละลายน้ำยาก ดูดซึมได้น้อย ทำให้สารสกัดราคาแพงนี้ ต้องใช้ในปริมาณมากจึงจะได้ประสิทธิภาพที่สูง จึงพัฒนากระบวนการนำส่งสารสกัดถั่งเช่าให้ไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร แต่ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก ที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุด กระบวนการวิจัย เริ่มจากการประดิษฐ์ตัวนำส่งสารคอร์ไดซิปินหรือสารสกัดถั่งเช่า โดยสังเคราะห์เป็นไมโครเอนแคปซูเลชันที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสาร และมีความคงทนเมื่ออยู่ในสภาวะกรดหรือมีสภาวะเสมือนในกระเพาะอาหาร และสามารถปลดปล่อยไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดถั่งเช่าเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นหรือมีสภาวะเสมือนในลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเป้าหมาย “โดยปกติแล้ว สารสกัดถั่งเช่าจะดูดซึมได้น้อยเพียง 5-10% เนื่องจากกระบวนการนำส่งในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในกระเพาะอาหาร แต่เมื่อใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยใช้การกักเก็บสารออกฤทธิ์เอาไว้ และปลดปล่อยในจุดที่ดูดซึมได้ดีที่สุดอย่างลำไส้เล็ก ทำให้ศักยภาพการดูดซึมเพิ่มเป็น 30-40%” นักวิจัยนาโนเทคกล่าว ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช่า อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดเจลขาวขุ่น ขนาดไมโครเมตร ใช้เทคนิคกักเก็บสารระดับนาโนและไมโคร […]

สมุนไพรไทยไซส์นาโน ตัวช่วยลดสิว

สมุนไพรไทยไซส์นาโน” ตัวช่วยลดสิว  นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาอนุภาคนาโน เป็นตัวช่วยกักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างบัวบก มังคุด กานพลู ที่ช่วยลดอักเสบ รอยดำ พร้อมนำส่งสู่ชั้นผิวหนัง ต่อยอดพัฒนาตำรับเวชสำอางสู้สิว           ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะตัว ทำให้แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสมุนไพรทั้งในรูปของสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ำมันหอมระเหยเข้มข้น ที่มีการนำมาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบำบัดและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา รวมถึงการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงทีความจำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ งานวิจัย “อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง” จึงเกิดขึ้นโดย ดร.สุวิมลและทีมวิจัยนาโนเทค มองเห็นโอกาสของสารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน้ำมันกานพลู ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ อนุภาคดังกล่าวมีขนาดอยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร อีกทั้งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติดังกล่าว คือ การลดการเกิดรอยดำ ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาไดโคลฟีแนก รวมถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง […]

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน “นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน นอกจากนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “โรงงานเคลือบผ้านาโน” ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต “สิ่งทอนาโน” ให้กับผู้ประกอบการ และล่าสุดยังได้เปิดตัว “หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย” ที่หมู่บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน   สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้   http://nstdachannel.tv/20151005-known-to-change-the-world/

การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

 เปลือกไข่ ตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลได้อย่างไร สิ่งที่ดำเนินการวิจัย :   นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา ได้ทำการศึกษาเพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยนำ “เปลือกไข่” เหลือทิ้งมาสังเคราะห์ให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีระดับนาโนเมตร ในรูปแบบของแข็งที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เหมาะกับการใช้เร่งปฏิกิริยา อีกทั้งยังช่วยร่นระยะในการผลิตไบโอดีเซลทำให้ได้กลีโซรีนที่มีความบริสุทธิ์สูง นับเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมลงทุนในเชิงพาณิชย์ จุดเด่นงานวิจัย : วัสดุของแข็งจากเปลือกไข่ไก่ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลมีความโดดเด่น คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีของเสียในกระบวนการผลิตเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลว และยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลวและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเปลือกไข่เหลือทิ้งปีละกว่า 60,000 ตันด้วย ___________ ชมวีดีโอ คลิ๊ก “หัวข้อด้านล่าง” ทันที Scoop สวทช. การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

แผ่นแปะสิวนาโน (Q-Acnes)

เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม ดูแลริ้วรอย สิว ฝ้ากระ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก ความต้องการของการตลาดจึงเป็นโจทย์วิจัย ที่นักวิจัยมองเห็นโอกาสและนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาแผ่นแปะสิวที่มีความบางแนบสนิทกับผิว นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) นำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิว Q-Acnes โดยใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยนาโนแบบไฟฟ้าสถิต(Electrospinning) ทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นแปะ 3 ชั้นที่มีความบางเนียนไปกับผิวหน้า ด้วยการขึ้นรูปแบบเส้นใยขนาดนาโนทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น จึงสามารถปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบของสิวได้ดีขึ้น ที่สำคัญมีการทดสอบทางคลินิกว่ามีปลอดภัยต่อผิวหน้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิว Q-Acnes จุดเด่นงานวิจัย ตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต ทำให้ได้เส้นใยขนาดนาโนมีพื้นที่ผิวเป็นรูพรุนรอบทิศทางจึงระบายอากาศได้ดี ลดการอับชื้นได้ดีกว่าแผ่นแปะสิวแบบฟิลม์ทั่วไป เส้นใยแต่ละชั้นยังมีความพิเศษที่โดดเด่นต่างกัน ได้แก่ เส้นใยชั้นกาวมีความบางมากแปะได้เนียบกับใบหน้า เส้นใยชั้นกลางผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดทำให้ปลดปล่อยสารสกัดธรรมชาติไปยังผิวหน้าได้ดี และเส้นใยชั้นบนสุดมีความพิเศษที่มีลักษณะเป็นสีเนื้อเหมาะกับเฉดสีของผิวหน้าแต่ละคน โดยผลการทดสอบพบจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบการใช้ Q-Acnes พบว่าช่วยลดการอักเสบของสิวได้ภายใน 8 ชั่วโมง การนำไปใช้ประโยชน์           ผลงานวิจัยนี้เป็นหนึ่งในห้าผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอในงาน NSTDA Investors’ Day2012 เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังได้รับรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด โดยล่าสุดมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตและพร้อมจะมีการจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดเวชสำอางในเร็วๆนี้ ———————————— ชมวีดีโอเพิ่มเติม คลิ๊ก “หัวข้อด้านล่าง” ทันที Scoop สวทช. แผ่นแปะสิวนาโน

ปัญหารากผมไม่แข็งแรง แก้ได้ไม่ยาก ด้วยงานวิจัยด้านนาโน

โลชั่นน้ำมันรำข้าวนาโน แก้ปัญหารากผมไม่แข็งแรง ผมหลุดร่วง ที่มา ความสำคัญ           ปัญหาผมร่วม ผมบาง แม้ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ก็ส่งผลอย่างมากต่อเรื่องบุคลิกภาพ สร้างความกังวลใจและไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย ที่ผ่านมาวิธีการบำบัดรักษาก็ยังไม่ค่อยได้ผลมากนัก แถมมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อย่างไรก็ตามในตำรับยาไทยโบราณ ได้มีการระบุไว้ว่าหากใช้  สูตรรำข้าว หรือน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันงาและยางไม้ ไปพอกศีรษะไว้ สองวันผมจะขึ้น เพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัด นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง ได้ทดลองนำเซลล์รากผมมาเลี้ยงในหลอดทดลอง โดยใช้สารสกัดจากน้ำมันรำข้าว น้ำมันงา และบัวบก เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ พบว่าสูตรของน้ำมันรำข้าวกระตุ้นการเติบโต ของเซลล์รากผมได้เป็นอย่างดี ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาประกอบกับโอกาสในการนำรำข้าวของเหลือทิ้งในกระบวนการสีข้าวมาใช้ประโยชน์ นักวิจัยนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันรำข้าวสูตรอนุภาคในระดับนาโนเมตร ขึ้น โดยบรรจุสารสกัดน้ำมันรำข้าว ใบบัวบก และน้ำมันงาไว้ภายในอนุภาคที่เล็กระดับนาโน ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดน้ำมันรำข้าวและสารสกัดอื่นๆ ทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นได้ โดยใช้ปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งมีการทดสอบในอาสาสมัครแล้ว 200 คน ปรากฎว่าไม่พบอาการแพ้ระคายเคือง และทดสอบประสิทธิผลการใช้งานในอาสาสมัคร 30 คน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวสูตรนาโนทาลงบนหนังศีรษะต่อเนื่อง 2 เดือน พบว่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้รากผมและเส้นผมต่อแรงดึงได้ 17% จุดเด่นงานวิจัย           […]

หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่นักวิจัยนาโนเทค ใช้เทคนิคการเคลือบสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคมาพัฒนาอยู่ในรูปของอนุภาคนาโน เพื่อใช้เช็ดทำความสะอาดร่างกายเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก

(คลิ๊กดูคลิปรายการเทคโนฯทำเงิน) หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่ใช้ทำความสะอาดยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (นาโนเทค) สวทช. ได้นำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ มาผสมกันและพัฒนาให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโน จากนั้นทำการเคลือบลงบนผ้าขนหนู เพื่อใช้เช็ดทำความสะอาดร่างกายเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งสกปรก ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าผ้าขนหนูสะอาดนี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี “หนูสะอาด” พกพาสะดวก และใช้งานง่ายนำไปใช้ได้ในทุกสถานที่ สามารถประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์เพื่อใช้กับกิจการทางทหาร หรืออยู่ในสถานที่อยู่ในภาวะที่หาน้ำสะอาดทำความสะอาดได้ยาก หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัย “หนูสะอาด” ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000 รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. หนูสะอาด พกง่าย ใช้สะดวก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=7DV9TnWSrvY&feature=g-all-u