“ชุดตรวจสำไส้อักเสบ-ไข้หัดสุนัขความไวสูง” นวัตกรรมตอบเทรนด์สัตว์เลี้ยง

นักวิจัยนาโนเทค รับโจทย์เอกชนใช้เทคโนโลยีนาโน พัฒนา 2 ชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับไข้หัดสุนัข และโรคลำไส้อักเสบ ชูจุดเด่นเรื่องความไวสูง ตรวจได้แม้เชื้อน้อย ลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยง ลดการนำชุดตรวจราคาสูงจากต่างประเทศ ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์ จากทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมีความต้องการและการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากไลฟ์สไตล์ของคนโดยเฉพาะคนเมืองที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นสุนัข หรือแมว ทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมที่จะตอบความต้องการของเจ้าของ “เราได้รับโจทย์จากภาคเอกชนคือ บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ในเครือ สมาร์ทเว็ท กรุ๊ป เพื่อพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วซึ่งมีความไวในการตรวจวัดสูงสำหรับวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุนัขเสียชีวิต นำร่องใน 2 โรค ได้แก่ โรคไข้หัดสุนัข และ โรคลำไส้อักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ต้องทำได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เทียบเคียงวิธีมาตรฐานหรือชุดตรวจของต่างประเทศ” ดร. วีรกัญญากล่าว โรคไข้หัดสุนัข เกิดจาการติดเชื้อ Canine Distemper virus ในขณะที่โรคลำไส้อักเสบมักจะเกิดจากเชื้อไวรัส 3 […]

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง

อนุภาคนาโนใบหมี่-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พัฒนาแชมพูใบหมี่แก้ผมร่วง นักวิจัยนาโนเทคต่อยอดศึกษาเชิงลึกพบ สารสกัดใบหมี่ช่วยกระตุ้นรากผม ในขณะที่ใบบัวบกช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง พร้อมพัฒนาระบบห่อหุ้มที่ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสกัด และพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพเชิงเคมี เอื้อต่อการขึ้นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ในอนาคต พร้อมเดินหน้าพัฒนาต้นแบบ “แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค” เป็นโชว์เคสรอถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เจาะกลุ่มคนผมร่วง ผมบาง ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากการศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหมี่ ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ใช้ทั่วไปในการผลิตแชมพูของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า สารสกัดใบหมี่มีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม นอกจากนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการผมร่วงอาจมาจากการอักเสบของหนังศีรษะ ดังนั้นการนำสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของผิวหนัง เช่น ใบบัวบก มาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สำหรับผม จึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง “แม้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยจะมีคุณสมบัติที่ดีมาก แต่ปัญหาของการทำผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความไม่เสถียรของสารสกัด ทำให้เกิดการตกตะกอน เปลี่ยนสี หลังจากการผลิต รวมถึงอาจติดเชื้อ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย” ดร.มัตถกากล่าว โครงการวิจัย “อนุภาคสารสกัดใบหมี่และบัวบกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” จึงเกิดขึ้น โดย ดร.มัตถกาและทีมวิจัยของนาโนเทค พัฒนาอนุภาคลิโพนิโอโซมของสารสกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก […]

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม

นาโนนำส่ง “สารสกัดถั่งเช่า” เพิ่มศักยภาพการดูดซึม นักวิจัยนาโนเทคพัฒนากระบวนการกักเก็บสารสกัดถั่งเช่า นำส่งเป้าหมาย เพิ่มการดูดซึมได้ 3-4 เท่าตัวในระดับห้องปฏิบัติการ หวังปูทางสู่อุตสาหกรรมอาหารเสริม ตอบเทรนด์โลกเรื่องสุขภาพ หวังผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคฯ พร้อมเดินหน้าอัพสเกลสู่เชิงพาณิชย์ “ตัวนำส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสำหรับสารสกัดถั่งเช่า” เป็นผลงานของ ดร.คทาวุธ นามดี นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาขึ้นจากการมองเห็นโอกาสของสารสกัดถั่งเช่าที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่มีนวัตกรรมที่เพิ่มคุณสมบัติให้สมุนไพรตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นเท่าใดนัก ดร.คทาวุธ ชี้ว่า สารสกัดถั่งเช่ามีความท้าทายหลักในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรละลายน้ำยาก ดูดซึมได้น้อย ทำให้สารสกัดราคาแพงนี้ ต้องใช้ในปริมาณมากจึงจะได้ประสิทธิภาพที่สูง จึงพัฒนากระบวนการนำส่งสารสกัดถั่งเช่าให้ไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร แต่ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก ที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุด กระบวนการวิจัย เริ่มจากการประดิษฐ์ตัวนำส่งสารคอร์ไดซิปินหรือสารสกัดถั่งเช่า โดยสังเคราะห์เป็นไมโครเอนแคปซูเลชันที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บสาร และมีความคงทนเมื่ออยู่ในสภาวะกรดหรือมีสภาวะเสมือนในกระเพาะอาหาร และสามารถปลดปล่อยไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดถั่งเช่าเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นหรือมีสภาวะเสมือนในลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเป้าหมาย “โดยปกติแล้ว สารสกัดถั่งเช่าจะดูดซึมได้น้อยเพียง 5-10% เนื่องจากกระบวนการนำส่งในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในกระเพาะอาหาร แต่เมื่อใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยใช้การกักเก็บสารออกฤทธิ์เอาไว้ และปลดปล่อยในจุดที่ดูดซึมได้ดีที่สุดอย่างลำไส้เล็ก ทำให้ศักยภาพการดูดซึมเพิ่มเป็น 30-40%” นักวิจัยนาโนเทคกล่าว ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช่า อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดเจลขาวขุ่น ขนาดไมโครเมตร ใช้เทคนิคกักเก็บสารระดับนาโนและไมโคร […]

สมุนไพรไทยไซส์นาโน ตัวช่วยลดสิว

สมุนไพรไทยไซส์นาโน” ตัวช่วยลดสิว  นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาอนุภาคนาโน เป็นตัวช่วยกักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างบัวบก มังคุด กานพลู ที่ช่วยลดอักเสบ รอยดำ พร้อมนำส่งสู่ชั้นผิวหนัง ต่อยอดพัฒนาตำรับเวชสำอางสู้สิว           ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะตัว ทำให้แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสมุนไพรทั้งในรูปของสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ำมันหอมระเหยเข้มข้น ที่มีการนำมาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบำบัดและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา รวมถึงการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงทีความจำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ งานวิจัย “อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง” จึงเกิดขึ้นโดย ดร.สุวิมลและทีมวิจัยนาโนเทค มองเห็นโอกาสของสารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน้ำมันกานพลู ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ อนุภาคดังกล่าวมีขนาดอยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร อีกทั้งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติดังกล่าว คือ การลดการเกิดรอยดำ ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาไดโคลฟีแนก รวมถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง […]

Nanoparticles liberate flexible solar cells

A stumbling block for developing flexible solar cells has been the need for a smooth growth substrate to ensure high device efficiency. While glass is readily available, smooth and non-porous, it is also brittle, which makes the flexible properties of the other materials in the device redundant. Now researchers at the Institute of Photonic Sciences […]

Engineered quantum dots convert low-intensity IR light into visible light

Auger up-conversion processes can allow photovoltaic devices to harvest low-energy solar photons that are not normally absorbed. A team of researchers from the Los Alamos Laboratory in New Mexico in the US has now demonstrated such a process in thick-shell lead selenide/cadmium selenide semiconducting quantum dots in which two low-energy, core-based excitons (electron-hole pairs) are […]

‘Butterfly’ magnetoresistance seen in nonmagnetic Dirac material

Researchers in the US and Germany have observed an unusual “butterfly”-shaped and extremely large angular magnetoresistance in the nonmagnetic Dirac material zirconium silicon sulphide (ZrSiS) that they can control using an applied magnetic field. The new findings could help in the development of “fermitronic” devices for high-speed electronics and optics……. http://nanotechweb.org/cws/article/tech/67344 Stuart Parkin

1 2 3 8