ข่าวและประกาศ

พรปีใหม่ จากใจ ผศน.

พรปีใหม่ จากใจ ผศน. ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2559 ผม (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ) และผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลและคุ้มครองให้ สมาชิกของศูนย์นาโนเทคและครอบครัว ทุกคน มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จตามที่ได้ปรารถนาไว้ พบแต่สิ่งดีๆ ตลอดทั้งปีนะครับ หากพวกเราจะเดินทางไปฉลองปีใหม่ที่ใด ก็ขอให้ปลอดภัย .....สวัสดีปีใหม่ครับ                 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล คลิ๊กลิงก์ เพื่อดูวีดีโอ เพิ่มเติม HNY2559

readmore
IMG_0223 (Large)

ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้า ใช้นวัตกรรม“อากาศสะอาด”ลดกระทบสิ่งแวดล้อม

.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้า ใช้นวัตกรรม“อากาศสะอาด”ลดกระทบสิ่งแวดล้อม “รมว.วท. และประชาชนนับพันร่วมปั่น “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์ฯ   14 พฤศจิกายน / นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  จ.ฉะเชิงเทรา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “CLEANAIR for GREENTOWN” โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว และโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีนักปั่นในพื้นที่และจากกรุงเทพมหานคร ร่วมขบวนปั่นจักรยาน ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และชุมชนโดยรอบตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีโอกาสสร้างการรับรู้แก่สังคม ในการนำเทคโนโลยีการตรวจวัดและบำบัดอากาศด้วยนาโนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้การทำงานร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   “เทคโนโลยีขั้นสูงที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นจะเป็นส่วนเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศให้มากขึ้น ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาคอุตสาหกรรมอย่างโตโยต้าฯ เห็นประโยชน์ของงานวิจัยที่ใช้ได้จริงแล้ว” ดร.พิเชฐ กล่าว   พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค ) และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ มอบให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินไร่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ปลูกป่านิเวศชุมชน ณ แปลงทดสอบและพื้นที่ปลูกป่านิเวศชุมชน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วังเย็น อ.แปลงยาว โดยการปลูกป่าครั้งนี้นักวิจัยศูนย์นาโนเทค ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงมาใช้ร่วมในแปลงปลูกป่านิเวศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้นำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม Pic 14-11-58 CfG (Large) ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ นาโนเทค กล่าวว่า เทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยีนาโนนั้น เป็นการต่อยอดการวิจัยของคณะวิจัยของนาโนเทค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพัฒนาให้สามารถตรวจวัดสารระเหยหลายชนิดพร้อมกันและประมวลผลเปรียบเทียบฐานข้อมูลกลิ่นแบบ real time ซึ่งนาโนเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำไปติดตั้งและใช้งานในสายการผลิตของโรงงานให้เป็นตามมาตรฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลักการที่ โตโยต้า ยึดถือมาตลอด คือความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากโครงการต่างๆ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการถนนสีขาว โครงการเมืองสีเขียว เป็นต้น  สำหรับโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม นี้ โตโยต้า โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตและพ่นเคลือบสีรถยนต์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน IMG_0223 (Large) ////////////////////////

readmore
1443691846_resized_1

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน
“นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน นอกจากนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “โรงงานเคลือบผ้านาโน” ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต “สิ่งทอนาโน” ให้กับผู้ประกอบการ และล่าสุดยังได้เปิดตัว “หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย” ที่หมู่บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1443691846_resized_1
  สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้   http://nstdachannel.tv/20151005-known-to-change-the-world/

readmore
1443088878_resized

เชิญชมสารคดี : เพิ่มมูลค่าผ้าทอ ด้วยนาโนเทคโนโลยี

สารคดี : เพิ่มมูลค่าผ้าทอ ด้วยนาโนเทคโนโลยี
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่สูงมาก การดึงจุดเด่นความงามของผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความต่างด้วยการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาเพิ่มสมบัติใหม่ๆ ให้ผ้าพื้นเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้พัฒนาสูตรน้ำยานาโนเพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้กับผ้าทอแล้ว 5 สมบัติ ได้แก่ [gallery ids="5725"] 1. ผิวสัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย 2. สะท้อนรังสียูวี ช่วยลดสีซีดจาง 3. สะท้อนน้ำ 4. ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 5. มีกลิ่นหอมติดทนนาน ซึ่งสมบัติพิเศษเหล่านี้ไม่เพียงขยายโอกาสทางการค้า แต่ยังช่วยให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าทอไทยในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้ http://nstdachannel.tv/20150928-known-to-change-the-world/

readmore
ผลงานวิจัยเด่น
1443691846_resized_1

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน
“นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน นอกจากนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “โรงงานเคลือบผ้านาโน” ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต “สิ่งทอนาโน” ให้กับผู้ประกอบการ และล่าสุดยังได้เปิดตัว “หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย” ที่หมู่บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1443691846_resized_1
  สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้   http://nstdachannel.tv/20151005-known-to-change-the-world/

readmore
การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

 เปลือกไข่ ตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลได้อย่างไร

สิ่งที่ดำเนินการวิจัย  นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา ได้ทำการศึกษาเพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยนำ “เปลือกไข่” เหลือทิ้งมาสังเคราะห์ให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีระดับนาโนเมตร ในรูปแบบของแข็งที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เหมาะกับการใช้เร่งปฏิกิริยา อีกทั้งยังช่วยร่นระยะในการผลิตไบโอดีเซลทำให้ได้กลีโซรีนที่มีความบริสุทธิ์สูง นับเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมลงทุนในเชิงพาณิชย์

จุดเด่นงานวิจัย : วัสดุของแข็งจากเปลือกไข่ไก่ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลมีความโดดเด่น คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีของเสียในกระบวนการผลิตเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลว และยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลวและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเปลือกไข่เหลือทิ้งปีละกว่า 60,000 ตันด้วย

[caption id="attachment_2905" align="alignnone" width="300"]ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลว (แบบเดิม) ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเหลว (แบบเดิม)[/caption] [caption id="attachment_2906" align="alignnone" width="300"]ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผงสีขาว(แบบใหม่) ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผงสีขาว(แบบใหม่)[/caption]

___________

ชมวีดีโอ คลิ๊ก "หัวข้อด้านล่าง" ทันที Scoop สวทช. การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

readmore
แผ่นแปะสิวนาโน (Q-Acnes)

แผ่นแปะสิวนาโน (Q-Acnes)

เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม ดูแลริ้วรอย สิว ฝ้ากระ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก ความต้องการของการตลาดจึงเป็นโจทย์วิจัย ที่นักวิจัยมองเห็นโอกาสและนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาแผ่นแปะสิวที่มีความบางแนบสนิทกับผิว นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) นำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิว Q-Acnes โดยใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยนาโนแบบไฟฟ้าสถิต(Electrospinning) ทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นแปะ 3 ชั้นที่มีความบางเนียนไปกับผิวหน้า ด้วยการขึ้นรูปแบบเส้นใยขนาดนาโนทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น จึงสามารถปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบของสิวได้ดีขึ้น ที่สำคัญมีการทดสอบทางคลินิกว่ามีปลอดภัยต่อผิวหน้า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิว Q-Acnes
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิว Q-Acnes

จุดเด่นงานวิจัย

ตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติ
ตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติ
ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต ทำให้ได้เส้นใยขนาดนาโนมีพื้นที่ผิวเป็นรูพรุนรอบทิศทางจึงระบายอากาศได้ดี ลดการอับชื้นได้ดีกว่าแผ่นแปะสิวแบบฟิลม์ทั่วไป เส้นใยแต่ละชั้นยังมีความพิเศษที่โดดเด่นต่างกัน ได้แก่ เส้นใยชั้นกาวมีความบางมากแปะได้เนียบกับใบหน้า เส้นใยชั้นกลางผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดทำให้ปลดปล่อยสารสกัดธรรมชาติไปยังผิวหน้าได้ดี และเส้นใยชั้นบนสุดมีความพิเศษที่มีลักษณะเป็นสีเนื้อเหมาะกับเฉดสีของผิวหน้าแต่ละคน โดยผลการทดสอบพบจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบการใช้ Q-Acnes พบว่าช่วยลดการอักเสบของสิวได้ภายใน 8 ชั่วโมง การนำไปใช้ประโยชน์           ผลงานวิจัยนี้เป็นหนึ่งในห้าผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอในงาน NSTDA Investors’ Day2012 เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังได้รับรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด โดยล่าสุดมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตและพร้อมจะมีการจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดเวชสำอางในเร็วๆนี้ ------------------------------------ ชมวีดีโอเพิ่มเติม คลิ๊ก "หัวข้อด้านล่าง" ทันที Scoop สวทช. แผ่นแปะสิวนาโน

readmore
นาโนน่ารู้
Pic-Aj.Chalong

การพัฒนาเวชสำอางสู่AEC โดยภญ.ดร.ฉลอง เลาจริยกุล รอง ผศน.(ด้านวิจัยและพัฒนา)

choice560328ท่านสามารถรับฟังไฟล์เสียง การสัมภาษณ์ การพัฒนาเวชสำอางสู่AEC โดยภญ.ดร.ฉลอง เลาจริยกุล รอง ผศน.(ด้านวิจัยและพัฒนา) หรือที่เว็บไซต์ http://www.thaipbsonline.net/ 1.คลิ๊กด้านขวาฟังรายการย้อนหลัง 2.เลือกรายการ "วิธีทางเลือก" 28/03/2556 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางสู่ AEC 3.กดรับฟังได้เลย

readmore
เครื่องตรวจสารพิษในสิ่งแวดล้อม เลียนแบบประสาทสัมผัสรับรสของมนุษย์ (E-tongue)

E-tongue หรือลิ้นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร....

[caption id="attachment_1291" align="alignnone" width="150" caption="E-tongue : ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์"][/caption] เครื่องตรวจสารพิษในสิ่งแวดล้อมเลียนแบบประสาทสัมผัสรับรสของมนุษย์ (E-tongue) คือ ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติคล้ายกับลิ้นของมนุษย์ ซึ่งสามารถรับรู้รสชาติของอาหาร หรือส่วนผสมของอาหารได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้ขั้นไฟฟ้าขนาดเล็กหลายขั้ว ที่มีความไวต่อรสชาติ และทำปฏิกิริยาต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน ทำหน้าที่คล้ายกับต่อมรับรสภายใต้ลิ้นของมนุษย์ [caption id="attachment_1293" align="alignnone" width="150" caption="เครื่องตรวจสารพิษในสิ่งแวดล้อม เลียนแบบประสาทสัมผัสรับรสของมนุษย์ (E-tongue)"][/caption] คณะนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  ได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดสารเคมีทั้งในรูปของของเหลว โดยใช้หลักการซึ่งเลียนแบบการทำงานของประสัมผัสรับรสของมนุษย์ในรูปแบบของ Electronic Tongue  เพื่อใช้ตรวจสารพิษในน้ำหลักการทำงานระบบเซ็นเซอร์นี้แตกต่างจากเซ็นเซอร์ตรวจจับสารเคมีโดยทั่วไป ซึ่งต้องการวัดสารเคมีชนิดหนึ่งชนิดใดอย่างจำเพาะเจาะจงและแม่นยำ  ทำให้ต้นทุนการผลิตเซ็นเซอร์เหล่านี้มีมูลค่าสูงและเป็นไปได้ยากสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีสารเคมีหลากหลายและสารที่ไม่สามารถระบุชนิดได้จำนวนมาก  ในขณะการทำงานของสมองมนุษย์หรือสัตว์ เช่น สุนัข จะแยกแยะกลิ่นหรือรสแปลกปลอมเชิงคุณภาพเท่านั้น โดยการจำแนกลักษณะแพทเทิร์น (pattern) เช่น เปรี้ยว หวาน หอม โดยมีเซลล์ประสาทสัมผัสชนิดต่างๆเพื่อรับรู้กลิ่นรสของ สารต่างๆกันไป  การเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์นี้อาศัยระบบวิเคราะห์ทางสถิติที่เรียกว่า Principal Component Analysis หรือ PCA  ซึ่งเป็นการประมวลผลจำแนกลักษณะแพทเทิร์นของของเหลวที่ต้องการวัด จากเซ็นเซอร์หลายชนิดซึ่งทำการวัดสารนั้นพร้อมๆกัน ซึ่งเซ็นเซอร์เหล่านี้ทำงานคล้ายเซลล์ประสาทชนิดต่างๆ และแปลงสัญญาณการตอบสนองเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อนำมาประมวลผล เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของลักษณะ แพทเทิร์นที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อน เช่น ข้อมูลของน้ำดีและน้ำเสีย ผลการทดสอบการทำงานเบื้องต้นของการวิเคราะห์สารเคมีในน้ำในเบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจสภาพน้ำนี้ ซึ่งอาศัยที่ทำงานด้วยหลักการทางไฟฟ้าเคมี พบว่า สามารถแยกแยะไอออนเจือปนในน้ำทั้งไอออนบวก (เช่น โซเดียม โพแตสเซียม) และไอออนลบ (เช่น ไนเตรต และซัลเฟล) ได้ดี อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ระดับความเข้มข้นมากน้อยในเชิงคุณภาพได้อีกด้วย  ในการทดสอบอุปกรณ์นี้สำหรับวัดปุ๋ยในน้ำพบว่า สามารถบ่งบอกระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้ตรงกับเครื่องมือมาตรฐาน

readmore
P1180009

จมูกอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร??

[caption id="attachment_1283" align="alignnone" width="150" caption="จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา"][/caption]  จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ขึ้นมา และในปัจจุบันได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้หลายด้าน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร การปนเปื้อน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ทางด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจำแนกก๊าซมลพิษ ที่เจือปนในอากาศ เป็นต้น [caption id="attachment_1284" align="alignnone" width="150" caption="จมูกอิเล็กทรอนิกส์"][/caption] คณะผู้วิจัย ร่วมกันพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principle Component Analysis: PCA) ในการประมวลผล การวิเคราะห์วิธีนี้ช่วยเลือกความสำคัญของข้อมูล โดยสามารถตัดปัจจัยที่มีตัวแปรความชื้นและอุณหภูมิออกไปจากองค์ประกอบที่คำนวณได้ ทำให้ความชื้นและอุณหภูมิไม่มีผลกระทบ ต่อผลการตรวจสอบกลิ่น จากนั้นทำการสร้างเงื่อนไขหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการตัดสินว่ากลิ่นที่กำลังตรวจสอบ เป็นกลิ่นที่จดจำไว้หรือไม่ [caption id="attachment_1285" align="alignnone" width="150" caption="แสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์"][/caption] ส่วนประกอบพื้นฐานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์คือ หัวก๊าซเซนเซอร์ที่มีความไวต่อสารเคมีระเหยแต่ละชนิดต่างกันหลายตัว เมื่อโมเลกุลของสารเคมีละเหยเกาะกับหัววัด สัญญาณไฟฟ้าในวงจรจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความต้านทานที่เปลี่ยนไปของหัววัด จากนั้นหน่วยประมวลผลทำการวิเคราะห์สัญญาณ โดยระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลจากการทดสอบกับกลิ่นตัวอย่าง เพื่อกำหนดขอบเขต และทำการบันทึกไว้ เมื่อนำไปใช้งาน ระบบจะหาระยะขจัดของกลิ่นที่นำมาทดสอบจากค่าเฉลี่ยของกลิ่นที่บันทึกไว้ และสรุปว่ากลิ่นที่นำมาทดสอบนั้นเป็นกลิ่นเดียวกับข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้หรือไม่ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์นี้ การนำพากลิ่นจะเป็นไปตามลักษณะจำเพาะของกลิ่นเอง ผลการวัดจึงใกล้เคียงสภาพความเป็นจริง ที่จมูกมนุษย์ได้รับ ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการควบคุมการนำพากลิ่นจากระบบปั๊มอีกด้วย คณะผู้วิจัย  ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ และนายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และนายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

readmore
haircoated_025-3d

AFM คืออะไร???

                                                                 Atomic Force Microscope (AFM)   กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบหัวสแกน (Scanning Probe Microscopy หรือ SPM) ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร หรือถ่ายภาพอะตอมของสสารได้ โดยที่กล้อง AFM จะมีลักษณะการทำงานที่พิเศษเฉพาะตัวคือจะใช้หัวอ่านขนาดเล็กวัดแรงผลักและแรงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข็มกับพื้นผิวของวัตถุ เพื่อมาสร้างเป็นภาพของพื้นผิวของวัตถุนั้นได้ โดยที่กล้อง AFM สามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพขยายในระดับนาโนเมตรของวัตถุที่นำไฟฟ้าและวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า ลักษณะชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ แผ่นฟิลม์บาง คอลลอยด์ อนุภาคนาโนในเครื่องสำอางค์ เซลล์แบคทีเรีย  ชิ้นงานที่เป็นผงระดับนาโน โดยมีขนาดชิ้นงานไม่เกิน 2 x 2 เซ็นติเมตร หนาไม่เกิน 1 เซ็นติเมตร ความขรุขระ ไม่เกิน 4 ไมโครเมตร และ ขนาดภาพสแกนใหญ่ไม่เกิน 100 x 100 x 4 เซ็นติเมตร (กว้าง ยาว สูง) โดยสามารถบอกความสูง ต่ำของพื้นผิวในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

readmore
ภาพกิจกรรม
IMG_0223 (Large)

ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้า ใช้นวัตกรรม“อากาศสะอาด”ลดกระทบสิ่งแวดล้อม

.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้า ใช้นวัตกรรม“อากาศสะอาด”ลดกระทบสิ่งแวดล้อม “รมว.วท. และประชาชนนับพันร่วมปั่น “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์ฯ   14 พฤศจิกายน / นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  จ.ฉะเชิงเทรา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “CLEANAIR for GREENTOWN” โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว และโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีนักปั่นในพื้นที่และจากกรุงเทพมหานคร ร่วมขบวนปั่นจักรยาน ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และชุมชนโดยรอบตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีโอกาสสร้างการรับรู้แก่สังคม ในการนำเทคโนโลยีการตรวจวัดและบำบัดอากาศด้วยนาโนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้การทำงานร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   “เทคโนโลยีขั้นสูงที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นจะเป็นส่วนเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศให้มากขึ้น ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาคอุตสาหกรรมอย่างโตโยต้าฯ เห็นประโยชน์ของงานวิจัยที่ใช้ได้จริงแล้ว” ดร.พิเชฐ กล่าว   พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค ) และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ มอบให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินไร่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ปลูกป่านิเวศชุมชน ณ แปลงทดสอบและพื้นที่ปลูกป่านิเวศชุมชน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วังเย็น อ.แปลงยาว โดยการปลูกป่าครั้งนี้นักวิจัยศูนย์นาโนเทค ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงมาใช้ร่วมในแปลงปลูกป่านิเวศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้นำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม Pic 14-11-58 CfG (Large) ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ นาโนเทค กล่าวว่า เทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยีนาโนนั้น เป็นการต่อยอดการวิจัยของคณะวิจัยของนาโนเทค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพัฒนาให้สามารถตรวจวัดสารระเหยหลายชนิดพร้อมกันและประมวลผลเปรียบเทียบฐานข้อมูลกลิ่นแบบ real time ซึ่งนาโนเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำไปติดตั้งและใช้งานในสายการผลิตของโรงงานให้เป็นตามมาตรฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลักการที่ โตโยต้า ยึดถือมาตลอด คือความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากโครงการต่างๆ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการถนนสีขาว โครงการเมืองสีเขียว เป็นต้น  สำหรับโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม นี้ โตโยต้า โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตและพ่นเคลือบสีรถยนต์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน IMG_0223 (Large) ////////////////////////

readmore
บรรยากาศภายในงาน ซึ่งศูนย์นาโนเทค ร่วมนำผลงานวิจัยมุ่งเป้าไปจัดแสดง 2 เรื่อง คือ โครงการวิจัยมุ่งเป้าควบคุมยุง และ เพื่อพัฒนาน้ำสะอาด

นาโนเทค โชว์นวัตกรรม “ป้องกันยุง-ผลิตน้ำสะอาด” ในงาน “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน”

[gallery ids="5719"] กระทรวงวิทยาศาสตร์(วท.)  โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยมุ่งเป้า เรื่องการควบคุมยุง และการผลิตน้ำสะอาด ในงาน วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558  จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีหน่วยงานร่วมแสดงผลงานการจัดการภัยพิบัติในประเทศจำนวนมาก อาทิ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เป็นต้น ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กทม. สำหรับ งาน “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อลดผลกระทบภัยพิบัติในอาเซียน และกำหนดให้ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันลดภัยพิบัติสากล ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติให้สอดรับกับกลไกของประเทศอาเซียน ที่เน้นการ “รู้รับ ปรับตัว รู้เร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” /////////////////////////

readmore
ผู้บริการและนักเรียน จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมผลงานวิจัยของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมผงานวิจัย ศูนย์นาโนเทค

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมผงานวิจัย ศูนย์นาโนเทค

ผู้บริหารและนักเรียน จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เยี่ยมชมผงานวิจัย ของศูนย์นาโนเทค

[caption id="attachment_4941" align="aligncenter" width="300"]ผู้บริการและนักเรียน จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมผลงานวิจัยของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ผู้บริการและนักเรียน จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมผลงานวิจัยของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.[/caption]

ทั้งนี้ ผู้บริหารและนักเรียนให้ควาสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งย้ำว่านาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมาก โดยเฉพาะ Smart soil ที่เปลี่ยนผักตบชวาให้เป็นดินอุดมคาร์บอน สำหรับเพาะเมล็ดพืช และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เทคโนโลยีนาโน โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรและนวัตกรรมนาโน โดยอยากให้มีฉลากนาโน รับรองที่ตัวสินค้าและฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคแยกสินค้าได้ว่า สินค้าใดมีเทคโนโลยีนาโนอยู่ และสินค้าใดที่เป็นเพียงการแอบอ้างเทคโนโลยีนาโน

/////////////////////

readmore
IMG_0411 (Large)

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่งฯ ชมแล็ปนาโนเทค

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ และดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้ายี่ยมชมจากบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งฯ ต่างให้ความสนใจสอบถามงานวิจัยวัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวา (Smart Soil)  จากนักวิจัยนาโนเทคเป็นอย่างมากIMG_0411 (Large)

readmore
รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade" จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้า

cover_nano-02

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
"From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade" 
จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้า
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 
ณ ห้อง Grand Hall 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2. เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมแนวทางกฎระเบียบเครื่องสำอางก่อนเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
3. เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทั้งในภาครรัฐและภาคเอกชน ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม เพื่อสร้างฐานการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 
การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.nanotec.or.th 
จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 180 คน
กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  นักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้อื่นที่สนใจ
วิธีการดำเนินการ :  จัดประชุมวิชาการ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิทธิบัตรของ NANOTEC
Promotion_From_Regulation_to_Cosmetic_Products                                           
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2117 6625 (จำปูน)   0 2117 6610  (นริศา)
หรือส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายัง  โทรสาร 0 2117 6701 อีเมล์ : narisa@nanotec.or.th; jumpoon@nanotec.or.th
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ด้วย จะขอบคุณยิ่งค่ะ

readmore

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium”

Logo

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium”

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

(สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทและโฮเทล จังหวัดขอนแก่น

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน. พว.) ร่วมกับ  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) กำหนดจัดประชุมระดมความเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ “Nano Textile Consortium” (สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)            แสวงหาความต้องการของผู้ประกอบการระดับจังหวัดและสิ่งทอพื้นบ้านในภูมิภาค         ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒)            ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่าง ศน. พว. กับภาคการศึกษาและเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสิ่งทอพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ๓)            เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอดจนอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นบ้านของประเทศอย่างกว้างขวาง ๔)            สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมนาโน ๕)            ยกระดับมาตรฐานสิ่งทอไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสิ่งทอพื้นบ้านของประเทศอย่างยั่งยืน     กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ๑  ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน ๔๐ คน กลุ่ม ๒  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และนักอนุรักษ์ไทย จำนวน ๓๐ คน กลุ่ม ๓  หน่วยงาน เครือข่าย พันธมิตรระหว่างองค์กรด้านนโยบายฯ จำนวน ๓๐ คน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  1.       ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Tel๐ ๔๓๒๐ ๓๕๓๒ หรือ ๐ ๔๓๒๐ ๓๕๓๓ ต่อ ๑๐๑ Fax๐ ๔๓๒๐ ๓๕๓๔ 2.       งานแผนกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๑๐ (นริศา)  ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๒๕ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๖๗๐๑ E-mail : msp@nanotec.or.th   Download กำหนดการ

readmore

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”

Logo

เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ใน

ลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

  ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ  

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไขอ้อยที่สกัดได้จากกากหม้อกรอง ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลในประเทศ  โดยการนำไขอ้อยที่ได้รับการวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้วมาใช้เป็นสารประกอบในตำรับเครื่องสำอาง และใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาอนุภาคนาโนไขอ้อยเพื่อใช้ในการกักเก็บสารสำคัญทางเครื่องสำอางให้ได้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ  มีความคงตัวมากขึ้น  และพัฒนาเป็นสูตรตำรับเครื่องสำอางในรูปแบบลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ  ซึ่งในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมใหม่จากโครงการดังกล่าว  เพื่อที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

              จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่น ๆ รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด) รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบ  กำหนดการ  แบบตอบรับ  แผนที่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งแบบตอบรับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานแผนกลยุทธ์การตลาด: โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๑๐ (นริศา) และ ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๒๕ (จำปูน)

โทรสาร  ๐ ๒๑๑๗ ๖๗๐๑ หรือ E-mail : msp@nanotec.or.th

readmore
IMG_5505

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย”

Logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย” วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ              ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร หรือของเหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย  นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  ในวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี                   (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบ  กำหนดการ  แบบตอบรับ  แผนที่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งแบบตอบรับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานแผนกลยุทธ์การตลาด: โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๑๐ (นริศา) และ ๐ ๒๑๑๗ ๖๖๒๕ (จำปูน)

โทรสาร  ๐ ๒๑๑๗ ๖๗๐๑ หรือ E-mail : msp@nanotec.or.th

readmore
วีดีโอที่น่าสนใจ

พรปีใหม่ จากใจ ผศน.

พรปีใหม่ จากใจ ผศน. ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2559 ผม (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ) และผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลและคุ้มครองให้ สมาชิกของศูนย์นาโนเทคและครอบครัว ทุกคน มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จตามที่ได้ปรารถนาไว้ พบแต่สิ่งดีๆ ตลอดทั้งปีนะครับ หากพวกเราจะเดินทางไปฉลองปีใหม่ที่ใด ก็ขอให้ปลอดภัย .....สวัสดีปีใหม่ครับ                 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล คลิ๊กลิงก์ เพื่อดูวีดีโอ เพิ่มเติม HNY2559

readmore
1443691846_resized_1

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน

เชิญชมสารคดี : สิ่งทอนาโน
“นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน นอกจากนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “โรงงานเคลือบผ้านาโน” ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต “สิ่งทอนาโน” ให้กับผู้ประกอบการ และล่าสุดยังได้เปิดตัว “หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย” ที่หมู่บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1443691846_resized_1
  สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้   http://nstdachannel.tv/20151005-known-to-change-the-world/

readmore
1443088878_resized

เชิญชมสารคดี : เพิ่มมูลค่าผ้าทอ ด้วยนาโนเทคโนโลยี

สารคดี : เพิ่มมูลค่าผ้าทอ ด้วยนาโนเทคโนโลยี
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่สูงมาก การดึงจุดเด่นความงามของผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความต่างด้วยการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาเพิ่มสมบัติใหม่ๆ ให้ผ้าพื้นเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้พัฒนาสูตรน้ำยานาโนเพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้กับผ้าทอแล้ว 5 สมบัติ ได้แก่ [gallery ids="5725"] 1. ผิวสัมผัสนุ่มลื่นไม่ยับง่าย 2. สะท้อนรังสียูวี ช่วยลดสีซีดจาง 3. สะท้อนน้ำ 4. ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 5. มีกลิ่นหอมติดทนนาน ซึ่งสมบัติพิเศษเหล่านี้ไม่เพียงขยายโอกาสทางการค้า แต่ยังช่วยให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าทอไทยในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
สามารถคลิ๊กดูคลิปวีดีโอ ได้ที่ลิงก์นี่้ http://nstdachannel.tv/20150928-known-to-change-the-world/

readmore
การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง

รายการ SME ชี้ช่องรวย - การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง  

readmore