นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน  2562  ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร. ธีระ บุตรบุรี  นักวิจัยทีมวิจัยเร่งปฏิกิริยา กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ได้รับรางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)   ผลงานเรื่อง “New Understanding of Crystal Control and Facet Selectivity of Titanium Dioxide Ruling Photocatalytic Performance  จากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019) ระหว่าง 21 – 23 มิถุนายน 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ดร. ธีระ บุตรบุรี กล่าวว่า งานวิจัยของเราท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับปัจจัยที่แท้จริงที่ควบคุมผิวหน้าผลึกไททาเนียมไดออกไซด์แบบผลึกเดี่ยว ซึ่งเป็นวัสดุหนึ่งที่ถูกใช้มากที่สุดในเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์ องค์ความรู้ทางเคมีใหม่ที่เราค้นพบนี้ทำให้สามารถสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์แบบผลึกเดี่ยวให้แสดงผิวหน้าต่างๆตามต้องการออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เคยมีรายงานใดทำได้มาก่อน อีกทั้งงานนี้ยังสามารถพิสูจน์การเลือกทางเคมีต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันของผลึกหน้าต่างๆของไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยหลักฐานทางการทดลองทางเคมีได้เป็นครั้งแรก