‘นาโนเทค’ โชว์ศักยภาพสารสกัดสมุนไพรไทยในงาน COSME 360 ํ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ 2 งานวิจัยสารสกัดสมุนไพรไทย ทั้งสารสกัดกระชายดำภายใต้ชื่อ BG139 และสารสกัดบัวบก-ใบหมี่ภายใต้ชื่อ Litzella อวดโฉมในงาน COSME 360 ํ ที่ฝรั่งเศส หวังต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอางเชิงพาณิชย์ กรุยทางสู่ ‘ไทย คอสเมโพลิส’ (Thai Cosmepolis) ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านเครื่องสำอางในระดับโลก   ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า นาโนเทค โดยโปรแกรมกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายด้านเวชสำอาง (TDG: Cosmeceuticals) พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Cosmetic 360 ํ ในฐานะทีมประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “High Quality Natural Ingredients from Thailand, Biodiversity Hub of Asia” เพื่อนำเสนอขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติของไทยในการวิจัยและพัฒนา แสดงให้เห็นความสำคัญและการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรม […]

นาโนเทค’ สวทช. อว. ส่งมอบมุ้งฆ่ายุงนาโนช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ

นาโนเทค’ สวทช. อว. ส่งมอบมุ้งฆ่ายุงนาโนช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ (6 ตุลาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ…เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอุทกภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนหลายพันครัวเรือนต้องเผชิญกับความสูญเสีย แม้ระดับน้ำจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือและการฟื้นฟู ทั้งนี้ อว. ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ โดยจัดทำ “โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำทีมโดย นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในการนี้ […]

นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี

นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี (7-8 ตุลาคม 2562) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ทางด้าน Nanostructured and Responsive Soft Material: Molecular Design, Synthesis, Characterization ที่จัดโดยสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck ณ เมืองไมนทซ์ เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ “Building block molecular engineering” และ “Surface Nano-Architecture”, เพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนาในระดับสากลผ่านงานวิจัย นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ด้วย โดยนาโนเทค […]

นักวิจัยนาโนเทคนำเสนอนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตฯ เครื่องสำอาง

   นักวิจัยนาโนเทคนำเสนอนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตฯ เครื่องสำอาง (20 กย. 2562) ดร. สุวิมล สุรัสโม และดร. ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำเสนอความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในงานสัมมนา 2nd BBAB Supply Chain Conference ภายในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok   “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีการกักเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพร” โดย ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยกลุ่มวิจัยห่อหุ้มระดับนาโน นาโนเทค ให้ภาพของแนวโน้มการใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรในผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อชะลอวัย เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันรังสียูวี เป็นต้น หรือเวชสำอาง หรือ Cosmeceuticals ที่นิยมใช้สารสกัดสมุนไพร หรือใช้สมุนไพรมากกว่า 1 ตัว เพื่อเสริมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มชะลอวัย ลดเลือนริ้วรอย ทำให้สมุนไพร และสารสกัดสมุนไพรมีบทบาทอย่างมาก อย่างไรก็ดี […]

นาโนเทคจับมือเอกชนเกาหลีวิจัยเครื่องสำอาง

   ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับนายเมียง ซัม พัค หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมบริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเวชสำอางระดับอุตสาหกรรมในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและส่งต่อสู่ตลาดอุตสาหกรรมเวชสำอางระดับโลก   โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในครั้งนี้ นำโดย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทค ที่มุ่งเป้าไปยังการพัฒนาเวชสำอางด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรเขตร้อนจากทั้งไทยและเกาหลี   โดยคาดหวังว่าจะเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในระดับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนำผลงานวิจัยอนุภาคนาโนสมุนไพรชนิดต่างๆ ของนาโนเทคไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป  

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายในเป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [PDF] ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [PDF] [DOC] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144 หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021 […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. “ตัวพาอนุภาคนาโน…เพื่อการนำส่งยาในร่างกายอย่างแม่นยำ” คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ดร.ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ 2562 โดยรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (31 กรกฏาคม 2562) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562  มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น   1 รางวัล ผศ. ดร. มนตรี สว่างพฤษ์   อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)     วันที่ 22 มิถุนายน  2562  ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร. ธีระ บุตรบุรี  นักวิจัยทีมวิจัยเร่งปฏิกิริยา กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ได้รับรางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ประจำปี 2562 ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม (The Best Publication)   ผลงานเรื่อง “New Understanding of Crystal Control and Facet Selectivity of Titanium Dioxide Ruling Photocatalytic Performance  จากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

คณะผู้บริหารและทีมวิจัยนาโนเทคเยี่ยมชม และร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คณะผู้บริหารและทีมวิจัยนาโนเทคเยี่ยมชม และร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ ร่วมกับทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เยี่ยมชม ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยได้รับการต้อนรับจาก นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) และคณะผู้บริหาร คุณอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต1 (ช.อฟม-1.) คุณอนุสรณ์ สุขศรี.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา2 (ช.อรม-2.) คุณบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 คุณสุรเดช ทองใบ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนา (วพ-ฟม.) ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและคณะนาโนเทค ได้เยี่ยมชมจุดต่างๆของโรงไฟฟ้า อาทิ FGD System Unit จุดพักวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า เถ้าลอย, เถ้าหนัก, ยิปซัม ,ระบบผลิตน้ำในโรงไฟฟ้า […]

นาโนเทค ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร ณ แคนาดา

นาโนเทค ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร ณ แคนาดา นาโนเทค สวทช. นำโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการฯ เดินทางร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ ณ ประเทศแคนนาดา ในช่วงต้นมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้เดินทางไปยัง University of Victoria (UVic) เพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือร่วมกันกับทีมงาน UVic Co-op and Career ในด้านการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาของ UVic เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ International Internship Program รวมไปถึงกลไกในการยกระดับความร่วมมือวิจัยระหว่างนาโนเทคและ UVic ทั้งนี้ นาโนเทค และ UVic มีความร่วมมือกันนับตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 นี้ นาโนเทค รับนักศึกษาฝึกงานโครงการ International internship program จาก UVic […]

1 2 3 9